• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อบรมความเรื่องการตรวจผล ATK

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
💖 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ขอขอบพระคุณ
คุณสาวิตรี บิลยะแม
นักเทคนิคการแพทย์ (ผู้ปกครองเด็กชายกฤติพงศ์ บิลหมัด อ.3/4)
✏ ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจคัดกรอง Covid - 19 และการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับคุณครู - บุคลากร ของโรงเรียน
💖 คุณครู และบุคลากร ได้รับความรู้ และเรื่องราวดีๆ มากมายจากการอบรมครั้งนี้ ซึ่งจะสามารถนำมาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
🤍 ด้วยดวงใจสีขาว
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)

© 2023 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool