• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565
มีตัวแทนนักเรียนดังนี้
1. เด็กหญิงหงส์นภัส ศรีอรุณพรรณรา
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
    ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาลากูล
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
    ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครูทำนองสรภัญญะ และกล่าวคำปฏิญาณตน

3. เด็กหญิงอาราดา วรกุลเตชาภัทร์
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
    ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคุณครู

คลิกชมภาพกิจกรรมวันไหว้ครู


© 2023 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool