• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
🚫🌿💉กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565
(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)
ครูและนักเรียนร่วมใจใส่เสื้อขาว มาออกกำลังกายให้เข็งแรง
และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันเก็บขยะภายในโรงเรียน

© 2022 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool