• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มอบธง 5 ส :: ระดับชั้นประถมศึกษา

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คลิกฃมภาพกิจกรรม มอบธง 5 ส :: ระดับชั้นประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมบัติ เหมทานนท์ มอบธง 5ส ให้กับระดับชั้นประถมศึกษา ในกิจกรรม 5 ส
- สะสาง Seiri (เซริ) = ทำให้เป็นระเบียบ
- สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก
- สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด
- สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ
- สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย

© 2022 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool