• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มอบธง 5 ส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
S A F E ♥ T R U S T ♥ C O N F I D E N T
🌺กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
🌺ชั้นประถมศึกษา 1- 6
🧹 5 🧴🪣
1. สะสาง (Seiri / Sort)
2. สะดวก (Seiton / Set in Order)
3. สะอาด (Seiso / Shine)
4. สุขลักษณะ (Seiketsu / Standardize)
5. สร้างนิสัย (Shitsuke / Sustain)

© 2024 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool