• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

👩‍💼16 มกราคม 👩‍💼วันครูแห่งชาติ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

👩‍💼16 มกราคม 👩‍💼วันครูแห่งชาติ
♥️คำขวัญวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

♥️"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต"♥️


© 2022 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool