• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตรวจ ATK : เปิดเรียน On Site อนุบาล 3 วันแรก

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ตรวจ ATK : เปิดเรียน On Site อนุบาล 3 วันแรก
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ชั้นอนุบาล 3 วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ขอขอบคุณ 🙏🏻❤️
คุณสาวิตรี บิลยะแม
นักเทคนิคการแพทย์
ผู้ปกครองของเด็กชายกฤติพงศ์ บิลหมัด น้องอองรี ชั้นอนุบาล 3/4
และ
คุณพีรดา ศรีจำเริญ
พยาบาลวิชาชีพ (ข้าราชการบำนาญ)
มาตรวจ ATK ให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในโรงเรียน
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
😊 ผลการตรวจ >>> ** ไม่พบการติดเชื้อ ** 😊

© 2024 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool