• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตรวจ ATK นักเรียนอนุบาล 3 ผู้บริหาร ครู ครูพี่เลี้ยงและบุคลากร

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
อ.น.ญ.On Site
ตรวจ ATK เพราะห่วงใย
ปลอดภัยจากโควิด
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
🙏🏻❤️ ขอขอบคุณ 🙏🏻❤️
เทศบาลคลองแห โดย คุณสิรินาถ สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ที่ประสานงานให้หน่วยบริการ คลินิกเวชกรรม เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวหมอปวริศ
มาตรวจ ATK ให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ผู้บริหาร ครู ครูพี่เลี้ยงและบุคลากร ในโรงเรียนทั้งหมด
🙏🏻❤️ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
😊 ผลการตรวจ >>> **

© 2023 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool